חמסות

מזוזות ולוכדי חלומות

עוגנים ועיניים

PEACE

בתים קטנים

בובות וכבשים

פעמונים

חנוכיות

כלי עיצוב שימושיים